Lasik (Göz Çizdirme)
Trend

GÖZ ÇİZDİRME (LASİK) AMELİYATI OLMAMAK İÇİN 10 NEDEN.

 LASIK ameliyatında ciddi komplikasyonlar, daha sonra ortaya çıkabilir

1)LASIK göz kurumasına neden olur. 

Kuru göz, LASIK’in en sık görülen komplikasyonudur. Flep kesildiğinde gözyaşı üretiminden sorumlu korneal sinirler kesilir. Tıbbi çalışmalar, bu sinirlerin hiçbir zaman normal yoğunluklarına dönmediklerini göstermiştir. Göz kuruması belirtileri arasında ağrı, yanma, yabancı cisim hissi, çiziklik, ağrı ve göz küresine yapışan göz kapağı sayılabilir. FDA web sitesi LASIK kaynaklı kuru göz kalıcı olabileceğini uyarır. FDA klinik çalışmalarında hastaların yaklaşık% 20’si, LASIK’ten altı ay sonra “daha ​​kötü” veya “anlamlı derecede kötü” gözlere sahipti (1) 2014’te bir FDA çalışması LASIK’ten önce kuru göz belirtisi olmayan hastaların% 28’ine kadar LASIK’ten üç ay sonra kuru göz bulguları bildirdiler. Ayrıca, LASIK sırasında korneal sinir hasarı korneal nevralji olarak bilinen kronik bir ağrı sendromuna yol açabilir

2)LASIK, görsel kalite kaybına neden olur

LASIK hastaları, loş ışıkta (kontrast duyarlılığı kaybı) ayrıntıları görmede daha fazla güçlük çeker ve geceleri görsel belirtilerde artış yaşar (haleler, yıldız patlamaları, parlama, çift görme / gölgelenme). FDA onaylı lazerler için yayınlanan bir veri incelemesi, LASIK’ten altı ay sonra hastaların yüzde 17,5’inin halos , yüzde 19,7’si ( yıldız patlamaları ), yüzde 19.3’ünün .gece sürüşü problemleri  raporla ortaya koyuldu ve yüzde 21’i göz kuruluğu şikayeti ile karşı karşıyadır . (1) FDA web sitesi , büyük gözbebekleri olan hastaların geceleri zayıflatıcı görsel semptomlar yaşayabilecekleri konusunda uyarmaktadır . 2014 yılında, bir FDA çalışmasında , ameliyattan önce görsel semptomları olmayan hastaların% 46’sına kadar, ameliyattan üç ay sonra en az bir görsel belirti rapor ettiler.

3)LASIK sonrası kornea tam iyileşme yeteneğine sahip değildir

Flep asla iyileşmez. Araştırmacılar LASIK klapesinin gerilme mukavemetinin normal korneada sadece% 2.4 olduğunu bulmuşlardır. (2) LASIK flepleri hastanın ömrünün geri kalanı boyunca cerrahi olarak kaldırılabilir veya kazara yerinden çıkarılabilir . FDA web sitesi Temas sporuna katılan hastaların LASIK için iyi bir aday olmadığına dikkat çeker.LASIK korneayı kalıcı olarak zayıflatır. Kornea kollajen bantları onun formunu ve gücünü sağlar. LASIK, bu kolajen bantlarını keser ve korneayı zayıflatır. (3) LASIK sonrası kornea, kornea transplantasyonu gerektiren ve keratektazi ve korneal yetmezlik olarak bilinen bir duruma normal göz içi basıncından dolayı şişkinliğe kadar ilerleyebilen bir hastalığa neden olabilir.

4)Uzun vadede sonuçları 

LASIK  tanı konulmamış glokom görme kaybı riskindeki hastaların , göz içi basıncı ölçümlerinin doğruluğunu etkiler.• Genel popülasyon gibi, LASIK hastalarında  katarakt oluştuğunda . Katarakt cerrahisi için intraoküler lens gücünün hesaplanması LASIK sonrası yanlış hesaplanır( 5 ). Bu, katarakt ameliyatından sonra zayıf görme ile sonuçlanabilir ve hastaları tekrar tekrar ameliyat olma riskini artırır. İronik olarak, LASIK katarakt başlangıcını hızlandırdıktan sonra steroid rutin olarak reçete edilir. 2015 yılında, araştırmacılar , Lasik geçirmiş olan kişilerin ortalama olarak yaklaşık 10 yıl önce katarakt ameliyatı geçirdiklerini, Lasik geçirmemiş gözün aynı aksiyel uzunluğuna sahip olanlardan ortalama 15 yıl daha geç katarakt ameliyatı olduğunu bildirmişlerdir  bu durum ortalamının çok üsütündedir . 2015’te sunulan başka bir çalışma LASIK geçiren kişilerin, LASİK’i olmayanlara göre altı yıl daha erken katarakt ameliyatı geçirdiğini  bulmuşlardır.• Araştırma, LASIK sonrası kornea keratosit yoğunluğunda kalıcı azalma olduğunu göstermektedir. (6) Bu hücreler, kornea işlevinde hayati öneme sahiptir. Göz doktorları bu kaybın LASIK sonrası ektazinin gecikmesine neden olabileceğini öne sürmüşlerdir .

5)Bilateral LASIK , hastalar için iyi bir tercih değildir.

Amerikan Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Derneği (ASCRS) üyelerinin 2003 yılında yaptığı bir ankette, (7) yanıt veren cerrahların% 91’i, hastalara bir seferde her iki göze operasyon  seçeneği sunmamıştır. FDA web sitesi aynı anda her iki göze LASIK sahip iki ayrı ameliyatları sahip daha riskli olduğu konusunda uyarıyor.

6)LASIK ameliyatında ciddi komplikasyonlar, daha sonra ortaya çıkabilir

Tıp literatüründe nedeniyle bu kornea kaybı gibi geç başlangıçlı LASIK komplikasyonların sayıda raporları içerir biyomekanik instabilite ,enflamasyon , korneal bulanıklık Flep dislokasyonu , epitelyal büyüme ve retina dekolmanı (8) LASIK flep korneanın içine mikroorganizmaların nüfuz etmesi için kalıcı bir portal oluşturur ve hastaların hayatı tehdit eden kornea enfeksiyonu riskini arttırır . (9) Komplikasyonlar haftalar, aylar sonra ortaya çıkabilir. ya da görünüşte başarılı LASIK’ten yıllar sonra.

7)LASIK, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

LASIK’ ten sonra göz numaranızın tekrarlama olasılığı vardır. 40 yaşından sonra prespiyopi okuma ihtiyacınız ortaya çıkacaktır. Tekrar gözlük kullanacaksınız .LASIK’in görsel sonuçlarının zaman içinde azaldığını gösteren çalışmaların gösterdiği gibi, (10) LASIK hastaları muhtemelen gözlükle sonuçlanacaktır –                              8.

 8)LASIK komplikasyonlarının gerçek oranı bilinmemektedir

LASIK komplikasyonlarının bildirilmesi için bir klinik dairesi yoktur. Ayrıca, LASIK cerrahları arasında bir komplikasyon tanımı konusunda fikir birliği yoktur.  FDA, lazer üreticileri ; LASIK hastaları tarafından bildirilen komplikasyonları komplikasyonlar yerine “ kuru göz” ve “ gece belirtileri” olarak sınıflandırarak komplikasyonlar yerine “semptomlar” olarak sınıflandırmasını sağladı . (1)

 9)LASIK sonrası tedavi  seçenekleri sınırlıdır.

LASIK geri dönüşümsüzdür ve komplikasyonlar için tedavi seçenekleri son derece sınırlıdır. Sert kontakt lensler, hastaya iyi bir uyum ve toleranslı lens elde ederse görsel iyileşme sağlayabilir. LASIK sonrası kontakt lens takma işlemi zaman alıcı, maliyetli ve sonuçta başarısız olabilir. Çoğu hasta sonunda sert lenslerin rahatsız edici tadavi seçeneğinden  vazgeçer ve görme bozukluğu ile mücadele eder. Aşırı durumlarda, korneal transplant son çare olup her zaman daha iyi görme ile sonuçlanmaz.10.

 10)LASIK’ten daha güvenli alternatifler var

LASIK’in seçmeli cerrahi olduğunu hatırlamak önemlidir. Gereksiz cerrahiden görme kaybını riske etmek için sağlam bir tıbbi sebep yoktur. Gözlük ve kontakt lensler en güvenli alternatiflerdir.

Referanslar:
 1. Bailey MD, Zadnik K. FDA onaylı lazerlerle miyopi için LASIK’in sonuçları. Kornea. 2007 Nisan; 26 (3): 246-54.
 2. Schmack I, Dawson DG, McCarey BE, Waring GO 3., Grossniklaus HE, Edelhauser HF. İnsan LASIK yaralarının histolojik, ultrastrüktürel ve klinik korelasyonları ile yapışma dayanımı. J Refract Surg. 2005 Eylül-Ekim; 21 (5): 433-45.
 3. Refrakter cerrahinin neden olduğu korneadaki biyomekanik değişiklikleri ölçmek için Jaycock PD, Lobo L, Ibrahim J, Tyrer J, Marshall J. J Katarakt Refrak Surg. 2005 Ocak; 31 (1): 175-84.
 4. Cheng AC, Fan D, Tang E, Lam DS. Miyopik LASIK Cerrahisi Sonrası Hastalarda Korneal Eğrilik ve Kornea Kalınlığının Göz İçi Basıncın Değerlendirilmesine Etkisi. Kornea. 2006 Ocak; 25 (1): 26-28.
 5. Wang L, Booth MA, Koch DD. Lazer destekli in-situ keratomileusis geçiren gözlerde göz içi lens güç hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması. Trans Am Oftalmol Soc. 2004; 102: 189-96.
 6. Erie JC, Patel SV, McLaren JW, Hodge DO, Bourne WM. Fotorefraktif keratektomi ve lazer in situ keratomileusis sonrası kornea keratosit defisitleri. Am J Oftalmol. 2006 Mayıs; 141 (5): 799-809.
 7. Leaming DV. ASCRS üyelerinin uygulama stilleri ve tercihleri ​​- 2003 araştırması. J Katarakt Refrak Surg. 2004 Nis; 30 (4): 892-900.
 8. MEDLINE biyomedikal araştırma makalelerinin alıntı ve özetleri veritabanı. PubMed
 9. Vieira AC, Pereira T, de Freitas D.LASIK sonrası geç başlangıçlı enfeksiyonlar. J Refract Surg. 2008 Nis; 24 (4): 411-3.
 10. Zalentein WN, Tervo TM, Holopainen JM. Miyopi için LASIK’in yedi yıllık takibi. J Refract Surg. 2009 Mar; 25 (3): 312-8.
Daha Fazla Göster

5 Yorum

 1. Neden bu kadar zararlı bir ameliyatın yapılmasına izin veriliyor.Doktorlar hiç bir zararının olmadığını söylüyor.Bu kadar polis asker olmak isteyen insanlara bu mecbur tutuluyor.Sizin bunları bilip susmanız doğru mu?Lütfen televizyona çıkıp gerçekleri söyleyin.Bu kadar genç insanın sırf bu ameliyat yüzünden hayatı kararıyor.LÜTFEN BU AMELİYATLARA ENGEL OLUN.YOUTUBE VİDEOSU ÇEKİN.Türkiye’nin bu kadar zararlı hatta körlüğe kadar gidebilen bir ameliyata sırf doktor para kazansın diye izin vermesi ülkenin gençlerini mahvetmesi nedir?Ben sırf atanamadığım için polisliği kazanıp bu ameliyat mecbur tutulduğu için ameliyat oldum ve bu siteyi görmedim.Çünkü zararları değil hastanelerin bu ameliyatın geçici yan etkilerinden bahsettiği yazıları gördüm.Lütfen artık susmayın

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');