SEKTÖRDEN HABERLER
Trend

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Mahmut Yetim Açıklaması

Birlik Başkanlığı sıfatı sona erdirilmiş bulunan Mahmut YETİM’in

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’muzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ve 06.09.2019 tarihli ve 18 sayılı kararları uyarınca Birlik Başkanlığı sıfatı sona erdirilmiş bulunan Mahmut YETİM’in, Optisyen TV ve Optisyenin Sesi isimli haber portallarında yazılı olarak yayımlanan açıklamaları ve Optisyen TV’de sözlü olarak (09.09.2019 günü) Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu hakkında ileri sürdüğü iddiaları hakkında basın açıklamasında bulunmak için Merkez Yönetim Kurulumuzun 15.09.2019 tarihli ve 19 sayılı kararı ile  Genel Sekreter olarak yetkilendirilmiş bulunmaktayım.
Merkez Yönetim Kurulu’muzun kararı ile Birlik Başkanlığı düşürülmüş bulunan Mahmut YETİM’in iddia ve açıklamaları ve Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler hakkında bazı hususların meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmasında fayda görülmüştür:
Mahmut YETİM’in Birlik Başkanlığı sıfatının gerektirdiği itibar edilebilirlikten, güvenilirlikten ve sadakatten uzak ve Birliğin menfaatlerine aykırı tutumları sebebiyle Merkez Yönetim Kurulu’muzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ve 06.09.2019 tarihli ve 18 sayılı kararları uyarınca Birlik Başkanlığı düşürülmüştür
Mahmut YETİM, Optisyen TV ve Optisyenin Sesi isimli haber portallarındaki yazılı beyanatını 08 Eylül 2019 günü vermiştir. Halbuki, Yönetim Kurulumuzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ile, sözkonusu beyanattan (4) gün önce, Mahmut YETİM’in Birlik Başkanı sıfatıyla çalışmaya devam etmesinin uygun olmayacağı kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple, sözkonusu karardan haberdar olduğu zannedilen adı geçen şahsın beyanatlarının itibar edilebilir olmadığı öncelikle ifade olunmaladır.
Başkanlık görevi düşürülmüş olan Mahmut YETİM, hem yazılı ve hem de sözlü açıklamalarında, Merkez Yönetim Kurulu’muzun almış olduğu kararın gerekçelerinin ne derecede isabetli ve haklı olduğunu, bizzat kendisi sözleriyle teyit etmiştir.
Birlik Başkanı’nın en temel görevi, Birliği temsil etmek, Birliğin menfaatlerini korumak ve birliği savunmaktır.
Merkez Yönetim Kurulu’muzun oybirliği ile almış olduğu 30-31 MAYIS 2019 tarihli ve (3) karar ile kurulmuş bulunan 19. Bölge ve 20. Bölge Odalarımızın kuruluşunun iptali talebiyle açılmış bulunan davaya karşı, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na haber vermeksizin, dava açılır açılmaz, alelacele ve adeta “davacı bir ân evvel davayı kazansın, Birlik Bir ân önce davayı kaybetsin!..” anlayışı ile hareket etmek ve hele hele bunu hasta ve raporlu olduğunu ileri sürdüğü bir zamanda yapmak, Birlik Başkanı’na yakışan bir fiil ve tavır değildir.
Görevi sona erdirilmiş olan Başkan, Birlik aleyhine takındığı o tutumu ve diğer olumsuz tutumlarını, kendi yazılı ve sözlü beyanları ile isbatlamıştır.
Merkez Yönetim Kurulu’muzun çalışmalarını engelleyen kendisi olmuştur ve sözkonusu davada sergilediği davranış da bunu gözler önüne sermektedir.
Birliğimizin kendi içinde kalması gereken ve bu sebeple “mahrem” sayılması lâzım gelen bilgileri deşifre edip Birliğimiz aleyhine kullanan ve kullanılmasını sağlayan, eski Başkan’ın kendisidir. Bu tutumun, sadakat ilkesine uygun olmadığı da açıktır.
Basında yer alan açıklamalarının hiçbir hukukî ve etik temeli yoktur. Üstelik, sözkonusu beyanlar kendisi içinde, bir dizi çelişkiler de içermektedir. Bu yüzden, ciddiye alınabilir tarafı bile yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti”dir. Birliğimiz, başta Anayasa’mız olmak üzere, hukukun temel ilkeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket ederek işlemlerini yürütmektedir ve bundan sonra da böylece devam edecektir.
Bu cümleden olarak, Birliğimiz aleyhine açılan davalara karşı da Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının kendisine tanıdığı bütün hakları kullanacaktır. Birlik menfaatlerine aykırı olarak sergilediği tavırlardan dolayı Başkanlık görevi sona erdirilen Mahmut YETİM’in o davada verdiği “savunma”yı kendi adına verilmiş kabul ediyoruz. O’nun “Birlik yanlış yapmıştır; davacı haklıdır” demesinin hukukî yönden geçerliliği ve itibar edilebilir bir tarafı yoktur.

Birlik Yönetim Kurulu’muz; kanunların, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ve diğer mevzuatının tanıdığı yetki sınırları içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek; odalarımızın kuruluşlarını tamamlamalarını, meslek mensuplarımızın üyelik kayıtlarının yapılmasını, odalarımızın genel kurullarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve böylece Birliğimizi Büyük Genel Kurul’a götürmek için gerekenleri yapmıştır, yapmaktadır ve yapmayı sürdürecektir.

Birlik Başkanlığı ortadan kaldırılmış olan bir şahsın ve Birliğimizin ve odalarımızın tam olarak hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla yaptığımız çalışmaları engellemek isteyenlerin tutumları, çalışma azmimizi asla kırmayacak ve mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gerektirdiği her ne var ise tarafımızca yerine getirilecektir. Meslektaşlarımız, geleceğe güvenle bakmalı ve müsterih olmalıdır.
Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.

               Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');