SEKTÖRDEN HABERLERSEKTÖREL YENİLİKLER

Optisyenlerin 5 Yıl Erken Emekli Olacağı Çalışma Birliğe İletildi.

360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayısına eklenmesini sağlamak amacıyla Birliğimiz anılan mezkur mevzuat çerçevesinde gerekli çalışma ve idare ile görüşmeleri tamamlayarak Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip meslektaşlarımızın 5 ( beş ) yıl erken emekli olmasını sağlayacak düzenleme hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.09.2018 tarih ve 11154977 sayılı yazısı kapsamında insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alındığı, 03.08.2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve  rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunumuzun 1 inci maddesi “ Amaç “ kısmında “  Bu Kanunun amacı; fertlerin ve toplumun sagˆlıgˆını korumak u¨zere, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik meslegˆinin icra edilmesi ve optisyenlik mu¨essesesinin ac¸ılması ve is¸letilmesiyle ilgili usul ve esasları du¨zenlemektir. “ denildiği, 22 Mayıs 2014 tarihinde resmî gazetede yayımlanan 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 4 üncü maddesi “Tanımlar “ kısmında “  Sagˆlık meslek mensupları: Tabip, dis¸ tabibi, eczacı, hems¸ire, ebe ve optisyen ile 1219 sayılı Kanunun ek 13 u¨ncu¨ maddesinde tanımlanan digˆer meslek mensuplarını,” denilmektedir.

Bu bağlamda  Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişilerin sağlık meslek mensubu olduğu, insan sağlığı için koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet sürdürdüğü görülmekte olup, meslektaşlarımızında 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayısına eklenmesini sağlamak amacıyla Birliğimiz anılan mezkur mevzuat çerçevesinde gerekli çalışma ve idare ile görüşmeleri tamamlayarak Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip meslektaşlarımızın olmasını sağlayacak düzenleme hakkında Birliğimiz ile yaptığımız yazışma EK’tedir.

Bilgilerinize,

WhatsApp Image 2019 12 26 at 14.32.27

img7021img70217021.Image

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');