EĞİTİM ATÖLYESİGÖZ SAĞLIĞILasik (Göz Çizdirme)

LASIK’e Bağlı Görüş Kaybı / Görme Bozuklukları

Gözlerimizle dünyayı görün

LASIK hastaları arasında korneal düzensizlikler çok farklıdır. Sonuç olarak, LASIK hastaları tarafından bildirilen görsel sapmalar da büyük ölçüde değişmektedir. Hastalar bulanık görme, hayalet görüntüler, yıldız patlamaları, lekeli görme, ışıkların etrafındaki haleler veya aydınlatılmış nesneler ve kontrast duyarlılık kaybından şikayetçi olabilirler (loş ışıkta detayı ayırt edememe). Gözlükler ve yumuşak kontakt lensler bu sapmaları düzeltemez. Bazı LASIK hastaları, görüşlerini, sürekli olarak gözlerine yapışmış olan yanlış gücün kirli, rahatsız edici kontakt lenslerini takmayla karşılaştırırlar. Operasyon cerrahı tarafından başarılı bir şekilde ilan edilen bir hasta bile, aşağıda gösterilenler gibi bir dereceye kadar görsel rahatsızlıklar yaşayabilir.

LASİK sonrası görme bozukluğu olan hastalar görüşlerini simgelerini arkadaşlarına, ailelerine, hekimlerine ve avukatlarına iletmek için kullanabilirler.

LASIK sonrası görsel rahatsızlıklar veya başka komplikasyonlar yaşayan hastalar FDA ile bir MedWatch raporu göndermelidir . Ayrıca telefonla rapor 1-800-FDA 1088 de FDA arayın veya bir kopyasını indirebilirsiniz kağıt formu ve 1-800-FDA-0178 faksa veya posta ücreti ödenmiş formunu ele kullanarak posta ya. Şu anda FDA ile kayıtlı LASIK sakatlık raporlarının bir örneğini okuyun .

LASIK sonrası görsel rahatsızlık örnekleri

20/20 Efsanesi

LASIK cerrahisi, görme keskinliği, yani bir hastanın Snellen göz çizelgesini ne kadar iyi okuyabildiği ile desteklenir. Genel kamuoyu gibi, muhtemel LASIK hastaları da 20 / 20’nin keskin ve net bir vizyon anlamına geldiğini düşünmektedir. LASIK cerrahları, kaç hastanın gözlüksüz 20/20 görüşe ulaştığı konusunda LASIK sonuçlarını tartışmaktan mutluluk duyarlar. Fakat LASIK cerrahları LASIK’ten sonra 20/20 vizyonunun nasıl uyanık bir kabus olabileceğinden bahsetmek istemiyorlar.

FDA-zorunlu klinik deneyler, en son FDA onaylı teknoloji ile bile LASIK’in “görüntü kalitesini” düşürdüğünü göstermektedir.

Aşağıdaki alt dört tabloyu düşünün. Sağ alt grafik hariç, hepsi 20/20. Birçok LASIK hastası bu “kötü görme” ye sahip ya da daha kötüdür, yine de cerrahları tarafından ameliyatlarının başarılı olduğu söylenir.

20202

 

20/20 satırı, aşağıdaki grafiklerdeki kırmızı çizginin hemen üzerindedir. Ancak son örnekte, 20/20 satırı okunabilir. Eğer LASIK sonrası bunlara benzer bir sonuca sahipseniz, cerrahınız görüşünüzde yanlış olan her şeyden dolayı inkar edebilir çünkü siz 20/20’unuz. Cerrahı dava ederseniz, cerrahın yasal savunma ekibi jüriye 20/20 olduğunu ve herhangi bir zarara uğradığınızı reddedeceğini söyleyecektir. Aslında, davanızı almak için bir avukat bile bulamayabilirsiniz. LASIK endüstrisi bunu biliyor ve bundan faydalanıyor.

eyechart1eyechart2

eyechart3eyechart4

 

LASİK sonrası yıldız patlamaları

Yıldız patlaması etkisi veya yıldız patlaması, lazer göz cerrahisinin sık görülen bir komplikasyonudur. LASIK cerrahları LASIK’ten sonra yıldız patlamaları tanımlamak için “parlama” terimini kullanırlar. Büyük gözbebekleri olan hastalar, şiddetli yıldız patlaması formlarını tecrübe etme riski altındadırlar. LASIK sonrası tüm olası hastalar gece görüş riskini azaltma konusunda uyarılmalıdır.

Genel olarak, yıldız patlamaları şiddeti, lazer tedavisinin büyüklüğüne (optik bölge) göre gece, hastanın göz bebeğinin büyüklüğüne bağlıdır. Lazer göz ameliyatından sonra gece kullanmak, bazı hastalar için çok tehlikeli olabilir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, gece vakti yıldız patlamasının LASIK’den sonra sıklıkla meydana geldiğini bildirmektedir (Sugar ve ark, 2002). LASIK cerrahları, hastaların sonunda gece yıldız patlamaları görmeye uyum sağladığını ileri sürerler; bununla birlikte, büyük gözbebekleri olan hastalar, aşağıda gösterildiği gibi kalıcı, zayıflatıcı görsel rahatsızlıklar yaşayabilir.

Doğru öğrenci ölçümü LASIK taramasında kritik bir adımdır. Gözbebeği büyüklüğü lazer optik bölgesinin büyüklüğünü (karışım bölgesini içermeyen) aşan hastalar LASIK için iyi bir aday değildir.

Aşağıdaki fotoğrafta, yolun kenarındaki bir yaya yürüyüşü, bir arabanın farlarından gelen yıldız patlaması tarafından engelleniyor.

post-lasik yıldız patlaması engelleyen yaya

 

Aşağıdaki fotoğraf, bir LASIK hastasının geceleri yaklaşan araçları nasıl görebileceğini göstermektedir. Gece görüş bozukluğu olan LASİK hastaları ve bunun yanı sıra yolu paylaşan başkaları da gece trafik kazası riski altındadır.

lasroc gece sürüş starbursts

 

Bir sonraki fotoğraf LASIK’ten sonra şiddetli gece görüş problemlerini gösteriyor.

LASIK sonrası yıldız patlamaları

 

Bir sonraki resimde kaç LASIK hastasının gece sokak ışıklarını gördüğü gösterilmektedir.

 

LASIK sonrası yıldız patlamaları

 

LASİK sonrası haleler

Halo etkisi veya haleler, LASIK sonrası yaygın olarak ortaya çıkar. Yıldız patlamaları gibi, öğrenci sayısının artmasıyla birlikte halının şiddeti artar. LASIK endüstrisi, bu görsel sapmaları tanımlamak için “parlama” terimini kullanır.

LASIK’ten sonra, göreceli olarak daha parlak bir alanın veya yansıtıcı nesnenin çevresinde haleler görünebilir. LASIK endüstrisi, bu görsel sapmaları bir komplikasyondur, hasta artık gece sürmeyi başaramasa bile. LASIK sonrası halo ve diğer görsel rahatsızlıklar yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir.

LASIK hastalarının büyük bir retrospektif çalışması, halos’un % 30 , parıldamanın% 27 ve yıldız patlamasının% 25 oranında olduğunu bildirmiştir. (Bailey ve arkadaşları, 2003)

Aşağıdaki resimde, sarı uyarı işareti ve yolun kenarındaki beyaz şerit bir haloya sahipken, sokak ışıklarında yıldız patlamaları var.

LASİK sonrası halos

Aşağıdaki görüntü, LASIK’ten sonra loş ışıkta masa lambaları etrafında haleler ve kontrast duyarlılığı kaybını göstermektedir.

LASIK sonrası loş ışık vizyonu

Hafif mesaj LASIK haleler aşağıda gösterilmiştir.

LASIK hallerini gönderin

Aşağıda, artan şiddetteki LASİK sonrası halosları tasvir eden bir gece görülmektedir.

 

halos%20post%20LASIK

 

 

 

LASIK sonrası Hayaletler / Çoklu Görüntüler

LASIK, LASEK ve PRK gibi refraktif ameliyatlardan sonra, bazı hastalar , bazen hayalet görüntüler veya hayaletler olarak adlandırılan birden çok görüntü görür . Tıbbi terim, “tek göz, birçok görüntü” anlamına gelen “monoküler polyopia” dır.

LASIK sonrası hayaletlere kornea düzensizlikleri neden olur. Bazı hastalar tek bir hayalet görüntüsü görürken, diğer hastalar çok şey görür. Hayalet görüntüleri görece şeffaf veya çok opak olabilir, hayalet olan ve gerçek görüntü olanı ayırt etmek imkansızdır.

Ghosting geceleri daha sık görülür, ancak kornea düzensizliğinin doğasına bağlı olarak tüm aydınlatma koşullarında ortaya çıkabilir. Gölgeleme, uyarılmış astigmatizma, deklanştırılmış ablasyon veya büyük öğrenciler olabilir. Büyük gözbebekleri olan hastalarda, hem korneanın hem tedavi edilen hem de tedavi edilmeyen bölgelerinden ışık geçmekte ve bu da çok odaklı bir kornea ile sonuçlanmaktadır. Muti-odak kornea çoklu görüntülere yol açar.firehydrant double vision

ghosted dogLASIK sonrası hayalet ay

LASIK sonrası bulanık görüş

Bulanık Görme , LASIK’in olası bir komplikasyonudur. Diğer görsel rahatsızlıklarda olduğu gibi, bulanık görme hafif ila şiddetli hastalar arasında değişmektedir. Bazı hastalar bunu “akvaryum vizyonu” veya “damar görme” olarak tanımladılar . LASIK sonrası bulanık görme gözlüklerle düzeltilemez. Bazı hastalar, tüm ışık koşullarında görüşlerinin bulanık olduğunu bildirirken, diğerleri kara ışık görüşünün çok daha kötü olduğunu belirtmektedir. Birçok hasta kontrast duyarlılığı kaybını ve ince ayrıntıları göremediğini bildirmektedir . Bazı hastalar görüşlerinin bir veya daha fazla yönde yayılma eğiliminde olduğunu bildirmektedir .

 

LASIK sonrası bulanık görmeLASIK sonrası bulanık görmeLASIK sonrası bulanık görme

 

LASIK sonrası okuma sorunları

LASIK ve diğer kırıcı ameliyatlardan kaynaklanan görsel bozulmalar, ince ayrıntıları görme yeteneğini etkilediğinden, LASIK’ten sonra okumak zor olabilir. Hayaletler görüntüleri hastanın yakın görüşünde görünebilir. Bazı hastalar için, yakın görme kalitesi gözyaşı film kalitesinde dalgalanma gösterir, bu yüzden okuma, klima, düşük nemli ortamlarda zorlaşır ve gün boyunca değişebilir. Nadiren, bir hasta hiç okuyamayabilir. LASIK sonrası görme bozukluğu olmayan hastalar, kuru göz ve ağrı nedeniyle okumayı zor bulabilirler. Okuma, bir hastanın 40’ın üzerinde göz içinde konaklama kaybıyla da karmaşık olabilir; Bununla birlikte, doğal olarak yakın görüşlü (miyop) hastalar, LASIK’ten kaçınarak yakın okuma ve görme yeteneğini koruyabilirler.

 

reading1reading2reading3

reading4

LASIK sonrası sürüş sorunları

 

Birçok hasta LASIK’ten sonra gece sürüşle ilgili sorunlar yaşarken, bazı hastalar da gün boyunca sürmekte zorluk çekmektedir. Genel olarak, LASIK sonrası gündüz vizyonu daha iyidir çünkü güneş ışığı göz bebeği küçültür, ışık düzensiz LASIK sonrası korneanın daha geniş bir yüzey alanına girmesini engeller. Bununla birlikte, bazı hastalar en iyi aydınlatma koşullarında bile bulanık görüş ve gölgelenme bildirmektedir. Bazı hastalar genellikle 20/40 görüş gerektiren bir sürüş testinden geçemezler. Bu hastaların birçoğu, devletlerin sonunda görüntü kalitesi testini benimseyebileceklerini ve 20/40 vizyonla bile lisanslarını kaybedebileceklerini endişelendiriyorlar.

 

LASIK'ten sonra gece sürüşüLASIK sonrası vizyonLASIK sonrası vizyon

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');